توافق نامه امنیتی

استفاده شما از وب سایت مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد به این معناست که شما با تمامی موارد مندرج در این توافق نامه موافق هستید. این توافق نامه بین مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  که از این پس در این توافق نامه “ سعادت آباد ” نامیده می شود از یک طرف و شما که از این پس “کاربر” نامیده می شود از سوی دیگر صورت می گیرد. برای استفاده از خدمات در این وب سایت می بایست این توافق نامه مورد تایید کاربر قرار گرفته باشد در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذور خواهیم بود.

توافق نامه امنیتی (Agreement):

این توافق نامه کلیه قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از خدمات و یا سرویس های  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  را شرح خواهد داد.

تمامی قوانین و مقررات مطرح شده در این توافق نامه کلیه خدمات و سرویس های  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد را شامل می شود و در صورتیکه خدمت و یا سرویسی از چهار چوب این توافق نامه پیروی نکند، در هنگام ارائه آن، توافق نامه خاص آن خدمت و یا محصول ارائه خواهد شد.

 

قوانین کلی خدمات و سرویس ها

۱-تغییرات در توافق نامه

کاربر می بایست با کلیه تغییراتی که هر از چند گاه ممکن است در این توافق نامه صورت گیرد، موافقت کرده و محدودیتهای جدید را بپذیرید. رعایت این بند تا زمانی که کاربر از خدمات و سرویس های مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد استفاده می نماید، الزامی است.

 

۲- ارائه اطلاعات درست

کاربر می بایست اطلاعات صحیح و بروز شده خود را هنگام استفاده از خدمات و سرویس های  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  ، در اختیار ما قرار دهد. مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  برای برقراری تماس با کاربر از این اطلاعات استفاده خواهد کرد. در صورت ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص که باعث گردد مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد نتواند با کاربر تماس حاصل کند،  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را قطع و یا به حالت تعلیق در آورد.

 

۳- حریم خصوصی کاربر

مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد به هیچ وجه از اطلاعات خصوصی و شخصی کاربر به غیر از چهار چوب ” رویه های حفاظتی” مندرج در همین وب سایت استفاده نخواهد کرد.

 

۴-امنیت حساب (Account) کاربر

کاربر می بایست از نامهای کاربری و رمزهای عبور مورد استفاده خود در این سایت بطور کامل حفاظت نموده و در صورتیکه فرد یا افراد حقیقی و حقوقی دیگری از آنها مورد استفاده نمایند، مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد هیچگونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد.

 

۵-استفاده در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس

کاربر متعهد میگردد که به هیچ عنوان از خدمات و سرویس های مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد بر خلاف چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع استفاده ننماید. در غیر این صورت  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  مجاز است که اطلاعات کاربر را در صورت تقاضای دستگاه های قضائی و دولتی برای اجرای قانون در اختیار آنان قرار دهد.

مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  این حق را برای خود قائل است که نحوه استفاده از محصولات و سرویس های خود توسط کاربر را بررسی نموده و به اختیار خود آن را قطع یا تعلیق نماید.

چناچه کاربر با استفاده از محصولات و سرویس های مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  اقدام به نشر هرزنامه (Spam) و یا سایر موارد غیر اخلاقی و یا غیر قانونی شود،  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  مجاز به لغو خدمات خود خواهد بود.

اعمال غیر اخلاقی در این توافق نامه عبارتند از افترا زدن، سوء استفاده مادی و معنوی، اعمال مغایر با عفت، اعمال مرتبط با تجارت جنسی، اعمال مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بین الملل ، وارد شدن به رایانه دیگران و بطور کلی ورود به شبکه های دیگران بصورت غیر مجاز و غیر قانونی (هک کردن)، انتشار ویروس و برنامه های مخرب به شبکه های دیگران ، استفاده غیر قانونی از تصاویر کودکان و … . بدیهی است.

اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی تنها به به موارد مطروحه محدود نمی باشد و قوانین جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شود.

 

۶- مالکیت معنوی

کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  متعلق به این شرکت است. کاربر موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و در خواستی درباره سود خدمات و سرویس های مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد نخواهد کرد. در صورت هرگونه استفاده و مالکیت معنوی خاص راجه به یک خدمت و یا محصول ویژه، می بایست توافقی جداگانه میان  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  با کاربر صورت گیرد.

 

۷- استفاده از خدمات و سرویس های  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد

  • کاربر نمی تواند اطلاعات سایت را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان انتشار نماید مگر با کسب مجوز از سوی مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد
  • کاربر نمی تواند در نشر اطلاعات سایت تغییرات ایجاد کرده و یا این اطلاعات را با اطلاعات سایت دیگری مشتق کند.
  • هیچ عملی برای دسترسی به کد منبع (SOURCE Code) هسته نرم افزاری سایت مجاز نمی باشد.

 

8- قوانین حاکم، محل دادرسی، عدم اجازه شکایت

کاربر موافقت می نماید که محل دادرسی پرونده های مربوط به خدمات و سرویس های ارائه شده توسط  مرکز جراحی محدود و کلینیک شبانه روزی سعادت آباد  در دادگاه های تهران و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. کاربر مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه ارائه شده اند به دادگاه شکایت نماید.